Vinnovationer Utbildning & forskning
"If opportunity doesn't knock, build a door" - Milton Berle

Vällingresan - om personliga erfarenheter av företagande på landsbygden, mathantverk och skapandet av en livsmedelsprodukt 

Nu kan du ta del av föreläsningen "Vällingresan", som handlar om företagande och mathantverk på landsbygden. 

Föreläsningen hittar du på webb-kurser.se

Häng med på en inspirerande resa!

Föreläsning & workshop om socialt entreprenörskap och innovationer

För myndigheter, företag och organisationer

Sveriges Regering har skapat en strategi för socialt företagande med visionen:

"För att fortsätta bygga ett hållbart och starkt samhälle och möta de många utmaningar samhället står inför, som till exempel integration, hälsa, utbildning, klimat, miljö, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behöver hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft bidra".

Många myndigheter, företag och organisationer har begränsade kunskaper om vad det innebär med socialt företagande, sociala innovationer och socialt entreprenörskap. 

Boka en föreläsning och workshop idag för att ge just din verksamhet den bästa möjligheten att bemöta denna nya strategi!

I en workshop arbetar vi med verktyget "social business model canvas" (social affärsmodell).
 

Föreläsning & workshop om landsbygdens möjligheter och utmaningar

Jag kommer gärna till er för att prata om landsbygdens möjligheter och utmaningar! Vi kommer diskutera och behandla områden så som småföretagande, samhällsentreprenörskap på landsbygden, synergier mellan privat och offentlig sektor och vilka förutsättningar som behövs för att kontra den urbana normen och skapa en rural norm. Eller så kommer vi överens om ett eller flera områden som just ni i ert företag, förening, eller organisation vill lyfta.

Till grund för den här föreläsningen ligger min doktorsavhandling: "The influence of wicked problems on community-based entrepreneurship in rural Sweden".

Detta är en föreläsning och work-shop utan filter där verkligheten diskuteras på riktigt!

I en workshop får ni arbeta med er bygd som utgångspunkt för att analysera vilka möjligheter, utmaningar och behov som finns. För att sedan arbeta med hur ni tillsammans kan uppfylla dessa behov.

Forskningstjänster

Med en doktorsexamen i företagsekonomi i ryggsäcken, erbjuder Vinnovationer följande:

Datainsamling (kvalitativ och kvantitativ), analyser, rapportskrivning, transkribering, vetenskapligt skrivande, följeforskning, spridning av forskningsresultat, granskning av projektansökningar, plus andra forskningsrelaterade tjänster.

 

GRATIS rådgivning

För dig som vill starta ett socialt företag

Har du en företagsidé med sociala värden? Vill du få ekonomisk bärkraftighet i ditt sociala företag? Vill du skapa ett hållbart socialt företag?

Behöver du stöd, rådgivning eller ett bollplank?

Hör av dig till mig, så hjälper jag dig!